Serchi

2017-11-24

La Opa Lingvo

La opa lingvo 0.1 estas...
nur reformeto de esperanto por ridi iomete kun aktivuloj :-)

TIO ESTAS LA LASTA ARTIKOLO DE LA BLOGO IKOLO.
NUN MI AMUZIYAS EN LA BLOGO DE LA OPA LINGVO :-)
-> https://laopalingvo.blogspot.fr/

Ekzemplo:
La pasinta jaro granda komuna projekto okazis en Opa-ujo. Opa-parolantoj de la tuta mondo kuniyis en kampanjo nomita #OpaLives. Ili alxutis filmetoj al Jutubo kaj Fejsbuko, kaj parolis (en sia natsia lingvoj) pri kio estas la Opa lingvo. Pli ol 150 homoj partoprenis de cie en la mondo kaj en pli ol 20 lingvoj (jen ludlisto de ciuj filmetoj). Estis paroladoj, interparoladoj, xertsoj kaj ordinara homoj montrante la lingvo.

1- noveta ortografio kaj fonologio


a
b
c -> ts [ts] kaj pli malofte: s [s] | c [tʃ] | nova vorto.
ĉ -> c [tʃ]
d
e
f
g
ĝ -> y [dʒ]
h
ĥ -> k [k] kaj pli malofte: h [h] | nova vorto
i
j
ĵ -> y [dʒ] kaj pli malofte: j [j] | nova vorto
k
l
m
n
o
p
r
s
ŝ -> x [ʃ]
t
u
ŭ -> w [w] au u [u,w] en fina loko.
v
z

Ekzemploj:
ĵaŭdo -> yawdo
-aĵo -> -ajo
celo -> tselo
scienco -> sientso
(Nepras konstanta opinibaloto por la vortaro)

 

2- akuzativo

 Eblas ne uzi akuzativo, ec se ne estas ciam facile...

La plej ofte suficas xanyi la ordo de la vortoj, sed kelkafoje oni bezonas uzi la prepozitsio  "na".

 

3- seksa simetrio

mama', panjo, patrino
baba', pacjo, patrico

kato
katino
katico
...

kaj aldono de la pronomo ri...

li xi ri yi...
lia xia ria yia...

 

4- facila landnomoj

kun -ujo anstataw -io

 

5- neniu agordo por a-vorto

Jen kvin bona solvoj :-)

No comments:

Post a Comment