2016-10-12

"La Baza Enspezo estas realigebla"

 << La chefa celo kiun oni volas per yia instalo estas tre facile resumebla: garantii la materiajn kondichojn de ekzisto al la tuta loyantaro. Yi estas celo klare kompromitita kun la respublikana koncepto pri libereco (kvankam la plimulto el la filozofiaj pravigoj estis liberalaj, disvastiyas rapide inter katalunaj autoroj la intereso por pravigi respublikane la Baza Enspezo). Por la respublikismo, la homoj ne estas liberaj se ili ne havas materiajn garantiitajn viv-kondichojn. >>

<< Pro tio la malsamaj proponoj de realigo kaj financado de la Baza Enspezo kiun ni esploris kaj studis en nia laboro eliras el la neutraleco rilate al la imposta sistemo nuntempa; kio, samtempe, ankau garantias la neutralecon rilate al la nuntempa sistemo de kontribuaj pensioj, de sano kaj de eduko. Tio signifas, ekzemple, ke kiam la kvanto de Baza Enspezo situiyas sub tiuj kontribuaj pensioj, la civitano ricevas, krome, de la publika sistemo la mankantan kvanton. Rimarku ke antaue mi substrekis kontribuajn, char iu ajn alia pensio au monhelpo kiun ricevos la civitanoj, ne kontribua, kompreneble, estos komprenita en la Baza Enspezo, kaj konsekvence, forigita. >>

http://www.nodo50.org/esperanto/artik39.htm


2014-02-18

Klod Piron : "Kial mi kredas je Esperanto?"


El http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/kialmikredas.htm

<< Ili estas frenezaj, char ilin regas halucinoj. Ili halucinas, ke la angla juste kaj yuste solvas chiujn internaciajn lingvajn problemojn, dum sufichas malfermi la okulojn kaj la orelojn por konstati, ke tio okazas nur che eta-eta-eta-eta parto de la kazoj, en kiu internacia komunikado estas bezonata. Ilin regas halucino pri la kostoj, kaj la kostoj de internacia komunikado, kaj la kostoj de instruado de la angla. Ilin regas halucino pri la efikeco de la lerneja instruado de lingvoj. Ilin regas halucinoj pri la historio. Ili kredas, ke situacio, kiu evoluis yis nun, estas definitiva, kvazau la tuta historio ne instruus al ni, ke apogeojn sekvas malapogeoj, venkojn malvenkoj, superecon malsupereco. >>

/ Ili estas frenezaj, t͡ʃar ilin regas halut͡sinoj. Ili halut͡sinas, ke la angla juste kaj d͡ʒuste solvas t͡ʃiujn internaciajn lingvajn problemojn, dum sufit͡ʃas malfermi la okulojn kaj la orelojn por konstati, ke tio okazas nur t͡ʃe eta-eta-eta-eta parto de la kazoj /

Esperanto estas ja bona solvo por lerni AFI-on ;-)

2012-11-16

"Esperanto el la vidpunkto de verkisto"

Jen interesa teksto de "Claude Piron" :

<< Chiu lingvo havas sian propran spiriton, kiu faras el yi unikan manifestaqon de la homa lingvokreemo. Tiurilate, chio prezentiyas, kvazau chiu unuopa lingva uzantaro havus sian generalan koncepton, plej ofte nekonscian, pri la arto komuniki; tiu maniero aliri komunikadon enkorpigas en kelkajn gvidliniojn aplikeblajn al la vortigo de la penso. Ekzemple, estas interese konstati, ke en multaj okazoj, kiam la franca postulas klaran montron de la rilatoj, la angla kontentiyas per simpla elvokado. La esprimoj "malaria treatment" kaj "malaria therapy" konsistas el identaj au samspecaj vortoj same situantaj unu rilate la alian. Tamen, la unua signifas "kuracado de malario" kaj la dua "kuracado per malario" (por trakti alian malsanon - fakte por estigi specifan reagon febran - oni injektas la malarian paraziton en la sangon de la malsanulo). La spirito de la angla lingvo ebligas al yi simple meti unu apud la alian du nociojn, kiuj, kunprenate, elvokas la celatan ideon. >>

Sekvo tie :
http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/verkisto.htm

2011-12-19

Kopilefto (el Vikipedio)

Kopilefto (au laulitere el-Angligite, sed neprecize, kopilaso. Angle copyleft) estas la praktiko uzi autorrajtan leyon por forigi limigojn sur la distribuado de kopioj kaj modifitaj versioj de verko, kun la postulo ke la samaj liberecoj estu konservataj che modifitaj versioj. En la angla yi estas vortludo, char dum «copyright» signifas «kopirajta monopolo», «right» signifas kaj «rajto» kaj «dekstra», kaj «left» signifas «maldekstra».


La "inversa 'c' en plena cirklo" estas la kopilefta simbolo. Yi estas la autorrajta simbolo inversita. Malsame al la autorrajta simbolo, yi ne havas juran signifon.

Kopilefta permesilo estas formo de permesilo kaj povas esti uzita por modifi autorrajtojn por verkoj kiel komputila programaro, dokumentoj, muziko kaj arto. Yenerale autorrajta leyo permesas al autoro malpermesi al aliaj reprodukti, adapti au distribui kopiojn de la verko de la autoro. Kontraste autoro povas, pere de kopilefta permesilo, doni al chiu persono, kiu ricevas kopion de verko, la permeson reprodukti,adapti au distribui la verkon se nur ajnaj rezultintaj kopioj au adaptoj estas ankau submetitaj al la sama kopilefta permesilo. Multe uzata kopilefta permesilo estas la GNU Yenerala Publika Permesilo. Krea Komunaqo provizas similan permesilan elementon nomitan Samkondiche (ShareAlike), sed yi estas kopilefto nur kiam yi estas parto de libera permesilo (do KK Atribuite-Samkondiche, sed ne KK Atribuite-Nekomerce-Senkondiche).

Kopilefta permesilo ankau povas esti karakterizita kiel autorrajta permesilo en kiu autoro fordonas kelkajn sed ne chiujn rajtojn kiujn li havas lau la autorrajta leyo. Anstatau permesi ke verko iyu tute publika havaqo (por kiu neniuj autorrajtaj limigoj validas), kopilefto permesas al autoro konservi kelkajn, sed ne chiujn, autorrajtajn limigojn por tiuj kiuj deziras agi en maniero kiu alikaze estus konsiderata autorrajta malobservo.

Dum autorrajta leyo donas la rajtojn al la kreinto, igante lin regi la disdonadon kaj modifadon, la ideo de kopilefto estas doni subjektivan liberecon al uzantoj. Kopileftaj permesiloj malimplicite forigas tiujn limigojn, kiuj lau la kreinto ne donas liberecon al la uzanto.

---

2011-12-17

Ekzemplo : LA FAMILIO DE MARKO.

Marko: Saluton! Mi nomiyas Marko. Mi estas lernanticho kaj sportisticho. Nun mi sidas sur seyo kaj lernas. Antau mi, staras skribotablo. Sur yi kuxas lingvolibroj. Ili estas interesaj. En la chanbro estas fotoj de sportistichoj kaj foto... de knabino. Chu vi ne demandas, kiu xi estas? Xi nomiyas Anao kaj estas amikino.

Patricho: Bonan tagon! Mi estas sinjoricho Rapido, la patricho. Hi estas la filo. Vi ne demandas, kio mi estas: mi estas laboristicho en fabriko.

Patrino: Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino kaj mi instruas. Mi laboras ankau en la domo. Chu vi scias, ke estas multe da laboro en domo?

2011-08-15

Novaqo : "Senpaga vendejo"

El "Senpaga vendejo" CC Jens spillner http://facila.org/?p=998

Germanujo estas richa lando. La homoj havas multe da aqoj. Televidoj, radioj, gazetoj, kaj revuoj igas, ke ili chiam plu achetas, pli multe ol ili vere bezonas.

Sed multaj homoj ne xatas tion, ili ne volas nur acheti kaj forqeti. Ili kreis senpagajn vendejojn.

En tiuj vendejoj oni povas kunpreni chiujn eblajn objektojn, kiel ekzemple vestojn, librojn, ludo-objektojn, radiojn au ilojn. Oni ankau povas alporti objektojn, kiuj ankorau estas uzeblaj. La homoj, kiuj kreis tiujn vendejojn laboras sen ricevi pagon. Kompreneble tia komerco ne povas ekzisti sen mono. Oni devas pagi por la uzo de la loko kaj por la elektro. Do, la “achetantoj” helpas per malgrandaj donacoj.

La unua senpaga vendejo en Germanujo aperis en Hamburgo en la jaro 1999. Nun-tempe oni povas trovi tiujn vendejojn en multaj grandaj urboj. Kelkaj pligrandigis la ideon, ekzemple estas meblo-vendejoj , biciklo-vendejoj au aliaj aferoj. Tutmonde homoj organizas similajn ideojn kiel ‘Freecycle’-grupojn en Britujo. Multaj el ili funkcias per interreto.

2011-06-23

"Esperanto kiel noosfera fenomeno"


" Vere, pri kiu racia, celkonscia kaj unueca agado de la homaro povas temi, se plejparto de la homaro, malgrau­ perfektegaj teknikaj rimedoj jam ekzistantaj, ne povas normale interkomunikiyi? Kia kunordigo de la pensoj solvi la tutglobajn krizojn povas aperi, se la homoj ne povas chiam, kiam necesas, kompreni unu la alian? Do, sen internacia neu­trale homa komunikilo nenia noosfero eblas."

...