Serchi

2017-06-13

Chu la pasiuloj en Jutub' disvolvigos Esperanton?


<< Chu #EsperantoLives sukcesis?

La pasinta jaro okazis grandan komunan projekton en Esperantujo. Esperantistoj de la tuta mondo kuniyis en kampanjo nomita #EsperantoLives. Ili alshutis filmetojn al Jutubo kaj Fejsbuko, kaj parolis (en siaj naciaj lingvoj) pri kio estas Esperanto. Pli ol 150 homoj partoprenis de chie en la mondo kaj en pli ol 20 lingvojn (jen ludlisto de chiuj filmetoj). Estis paroladoj, konversacioj, shercoj kaj ordinaraj homoj montrante la lingvon.
La ideo venis de la jutubisto Evildea, unu el la plej aktivaj interretaj esperantistoj. Hi pensis ke Esperanto havis reklamproblemon kaj ke nesufichaj da neesperantistoj konas la lingvon.
>>

Sekvo tie: https://teokajlibroj.wordpress.com/2016/12/17/cu-esperantolives-sukcesis/


Vidu ankaw:

La podkasto Movada vidpunkto parolas pri la nova revuo Umujo

<< Umujo estas libera revuo verkita de Telegramaj Esperantistoj: http://goo.gl/oPdEFr
Jen la ligilo de la kanalo: RevuoUmujo >>

Kaj jen la ligilo al la podakasta elsendo pri Umujo:
https://movada-vid.punkto.info/2017/01/09/mvp012-umujo/

Dankegon!!!

Kaj pro tiu interesega podkasto, kaj pro tiu amuzega revuo.

2017-06-07

Kongreso de La Monda kaj Ewropa Verdularo


Deklaro de Liverpulo 2017
MONDA MOVADO, KOMUNA VIZIO

La mondon alfrontas zorgigaj kaj danyeraj tendencoj.

Multaj agantoj organizadas kontrawbatali la defiojn chi tiuj tendencoj prezentas.

La Monda Verdularo, agentoj de shanyo, antawenigante dauripovan, justan, pacan kaj demokratan estontecon por la homa civilizacio sur la Tero, aliyis al nenombreblaj bataloj por atingi niajn komunajn valorojn.

Ni promesas kunlabori estonte ech pli forte fari la fundamentajn transformojn kiu necesas por redoni al estontaj generacioj la mondon kian ni kvazaw pruntis de ili. Ekologiaj krizoj, malegaleco kaj konfliktoj kreskas, instigante alvokojn por politika kaj socia shanyo.

Senskrupulaj absolutismaj gvidantoj kaj dekstrismaj politikistoj estas ekspluatantaj chi tiun malkontentecon. Uzante popolismajn rimedojn, ili kulpigas pri preskaw chiuj problemoj la malplimultulojn, malkonsentulojn, la aliajn, precipe migrintojn kaj azilopetantojn.

Por veraj problemoj, kiel la klimatshanyiyo aw rigoraj elspezreduktoj kaj socia divido, gvidantoj kiel la prezidentoj Putin, Trump, Erdogan, Duterte kaj aliaj proponas fikciajn solvojn. Ni Verduloj male – ni provas anstatawigi timon per espero, malamon per kompato, rasismon per respekto por iuj.

[...]Sekvo tie:  http://www.verduloj.org
Fonto: http://www.verduloj.org/GG2017_Deklaro_eo.pdf

2016-10-12

"La Baza Enspezo estas realigebla"

 << La chefa celo kiun oni volas per yia instalo estas tre facile resumebla: garantii la materiajn kondichojn de ekzisto al la tuta loyantaro. Yi estas celo klare kompromitita kun la respublikana koncepto pri libereco (kvankam la plimulto el la filozofiaj pravigoj estis liberalaj, disvastiyas rapide inter katalunaj awtoroj la intereso por pravigi respublikane la Baza Enspezo). Por la respublikismo, la homoj ne estas liberaj se ili ne havas materiajn garantiitajn viv-kondichojn. >>

<< Pro tio la malsamaj proponoj de realigo kaj financado de la Baza Enspezo kiun ni esploris kaj studis en nia laboro eliras el la newtraleco rilate al la imposta sistemo nuntempa; kio, samtempe, ankaw garantias la newtralecon rilate al la nuntempa sistemo de kontribuaj pensioj, de sano kaj de eduko. Tio signifas, ekzemple, ke kiam la kvanto de Baza Enspezo situiyas sub tiuj kontribuaj pensioj, la civitano ricevas, krome, de la publika sistemo la mankantan kvanton. Rimarku ke antawe mi substrekis kontribuajn, char iu ajn alia pensio aw monhelpo kiun ricevos la civitanoj, ne kontribua, kompreneble, estos komprenita en la Baza Enspezo, kaj konsekvence, forigita. >>

http://www.nodo50.org/esperanto/artik39.htm


2014-02-18

Klod Piron : "Kial mi kredas je Esperanto?"<< Ili estas frenezaj, char ilin regas halucinoj. Ili halucinas, ke la angla juste kaj yuste solvas chiujn internaciajn lingvajn problemojn, dum sufichas malfermi la okulojn kaj la orelojn por konstati, ke tio okazas nur che eta-eta-eta-eta parto de la kazoj, en kiu internacia komunikado estas bezonata. Ilin regas halucino pri la kostoj, kaj la kostoj de internacia komunikado, kaj la kostoj de instruado de la angla. Ilin regas halucino pri la efikeco de la lerneja instruado de lingvoj. Ilin regas halucinoj pri la historio. Ili kredas, ke situacio, kiu evoluis yis nun, estas definitiva, kvazaw la tuta historio ne instruus al ni, ke apogeojn sekvas malapogeoj, venkojn malvenkoj, superecon malsupereco. >>


El http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/kialmikredas.htm

2012-11-16

"Esperanto el la vidpunkto de verkisto"

Jen interesa teksto de "Claude Piron" :

<< Chiu lingvo havas sian propran spiriton, kiu faras el yi unikan manifestaqon de la homa lingvokreemo. Tiurilate, chio prezentiyas, kvazaw chiu unuopa lingva uzantaro havus sian generalan koncepton, plej ofte nekonscian, pri la arto komuniki; tiu maniero aliri komunikadon enkorpigas en kelkajn gvidliniojn aplikeblajn al la vortigo de la penso. Ekzemple, estas interese konstati, ke en multaj okazoj, kiam la franca postulas klaran montron de la rilatoj, la angla kontentiyas per simpla elvokado. La esprimoj "malaria treatment" kaj "malaria therapy" konsistas el identaj aw samspecaj vortoj same situantaj unu rilate la alian. Tamen, la unua signifas "kuracado de malario" kaj la dua "kuracado per malario" (por trakti alian malsanon - fakte por estigi specifan reagon febran - oni injektas la malarian paraziton en la sangon de la malsanulo). La spirito de la angla lingvo ebligas al yi simple meti unu apud la alian du nociojn, kiuj, kunprenate, elvokas la celatan ideon. >>

Sekvo tie :
http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/verkisto.htm

2011-12-19

Kopilefto (el Vikipedio)

Kopilefto (aw lawlitere el-Angligite, sed neprecize, kopilaso. Angle copyleft) estas la praktiko uzi awtor-rajtan leyon por forigi limigojn sur la distribuado de kopioj kaj modifitaj versioj de verko, kun la postulo ke la samaj liberecoj estu konservataj che modifitaj versioj. En la angla yi estas vortludo, char dum «copyright» signifas «kopirajta monopolo», «right» signifas kaj «rajto» kaj «dekstra», kaj «left» signifas «maldekstra».


La "inversa 'c' en plena cirklo" estas la kopilefta simbolo. Yi estas la awtor-rajta simbolo inversita. Malsame al la awtor-rajta simbolo, yi ne havas juran signifon.

Kopilefta permesilo estas formo de permesilo kaj povas esti uzita por modifi awtor-rajtojn por verkoj kiel komputila programaro, dokumentoj, muziko kaj arto. Yenerale awtor-rajta leyo permesas al awtoro malpermesi al aliaj reprodukti, adapti aw distribui kopiojn de la verko de la awtoro. Kontraste awtoro povas, pere de kopilefta permesilo, doni al chiu persono, kiu ricevas kopion de verko, la permeson reprodukti, adapti aw distribui la verkon se nur ajnaj rezultintaj kopioj aw adaptoj estas ankaw submetitaj al la sama kopilefta permesilo. Multe uzata kopilefta permesilo estas la GNU Yenerala Publika Permesilo. Krea Komunaqo provizas similan permesilan elementon nomitan Samkondiche ("ShareAlike"), sed yi estas kopilefto nur kiam yi estas parto de libera permesilo (do KK Atribuite-Samkondiche, sed ne KK Atribuite-Nekomerce-Senkondiche).

Kopilefta permesilo ankaw povas esti karakterizita kiel awtor-rajta permesilo en kiu awtoro fordonas kelkajn sed ne chiujn rajtojn kiujn li havas law la awtor-rajta leyo. Anstataw permesi ke verko iyu tute publika havaqo (por kiu neniuj awtor-rajtaj limigoj validas), kopilefto permesas al awtoro konservi kelkajn, sed ne chiujn, awtor-rajtajn limigojn por tiuj kiuj deziras agi en maniero kiu alikaze estus konsiderata awtor-rajta malobservo.

Dum awtor-rajta leyo donas la rajtojn al la kreinto, igante lin regi la disdonadon kaj modifadon, la ideo de kopilefto estas doni subjektivan liberecon al uzantoj. Kopileftaj permesiloj malimplicite forigas tiujn limigojn, kiuj law la kreinto ne donas liberecon al la uzanto.

---