Serchi

2017-11-24

La Opa Lingvo

La opa lingvo 0.1 estas...
nur reformeto de esperanto por ridi iomete kun aktivuloj :-)

TIO ESTAS LA LASTA ARTIKOLO DE LA BLOGO IKOLO.
NUN MI AMUZIYAS EN LA BLOGO DE LA OPA LINGVO :-)
-> https://laopalingvo.blogspot.fr/

Ekzemplo:
La pasinta jaro granda komuna projekto okazis en Opa-ujo. Opa-parolantoj de la tuta mondo kuniyis en kampanjo nomita #OpaLives. Ili alxutis filmetoj al Jutubo kaj Fejsbuko, kaj parolis (en sia natsia lingvoj) pri kio estas la Opa lingvo. Pli ol 150 homoj partoprenis de cie en la mondo kaj en pli ol 20 lingvoj (jen ludlisto de ciuj filmetoj). Estis paroladoj, interparoladoj, xertsoj kaj ordinara homoj montrante la lingvo.

1- noveta ortografio kaj fonologio


a
b
c -> ts [ts] kaj pli malofte: s [s] | c [tʃ] | nova vorto.
ĉ -> c [tʃ]
d
e
f
g
ĝ -> y [dʒ]
h
ĥ -> k [k] kaj pli malofte: h [h] | nova vorto
i
j
ĵ -> y [dʒ] kaj pli malofte: j [j] | nova vorto
k
l
m
n
o
p
r
s
ŝ -> x [ʃ]
t
u
ŭ -> w [w] au u [u,w] en fina loko.
v
z

Ekzemploj:
ĵaŭdo -> yawdo
-aĵo -> -ajo
celo -> tselo
scienco -> sientso
(Nepras konstanta opinibaloto por la vortaro)

 

2- akuzativo

 Eblas ne uzi akuzativo, ec se ne estas ciam facile...

La plej ofte suficas xanyi la ordo de la vortoj, sed kelkafoje oni bezonas uzi la prepozitsio  "na".

 

3- seksa simetrio

mama', panjo, patrino
baba', pacjo, patrico

kato
katino
katico
...

kaj aldono de la pronomo ri...

li xi ri yi...
lia xia ria yia...

 

4- facila landnomoj

kun -ujo anstataw -io

 

5- neniu agordo por a-vorto

Jen kvin bona solvoj :-)

2017-11-23

Provo kun : LA FAMILIO DE MARKO.a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z
a b ts c d e f g y h - i j - k l m n o p r s x t u w v z

Esperanto sen capeloj, sen ayektiva akordo, sen n por la akuzativo.
Kun -uj -ic kaj ec ri :-) Kaj ec -na kiam oni nepre bezonas. Tio ne plu estas esperanto aw ikolo, tiu estas la barba (lingvo).

Kun kelkaj modifoj en la vortaro:
ĵaudo -> yaudo
-aĵo -> ajo
celo -> tselo (pro "selo")
scienco -> sienco (pro beleco ^^)


Marko: Salut'! Mi nomiyas Marko. Mi estas lernantico kaj sportistico. Nun mi sidas sur seyo kaj lernas. Antaw mi, staras skribotablo. Sur yi kuxas lingvolibroj. Ili estas interesa. En la cambro estas fotoj de sportistoj kaj foto... de knabino. Cu vi ne demandas, kiu xi estas? Xi nomiyas Anao kaj estas amikino.

Patrico: Bona tago! Mi estas sinjorico Rapido, la patrico. Li estas la filico. Vi ne demandas, kio mi estas: mi estas laboristo en fabriko.

Patrino: Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino kaj mi instruas. Mi laboras ankaw en la domo. Cu vi scias, ke estas multe da laboro en domo?

-------------------------------------------


 XERTSO ^^
 Cu #BarbaLives sukcesis?

La pasinta jaro granda komuna projekto okazis en Barbujo. Barbaparolantoj de la tuta mondo kuniyis en kampanjo nomita #BarbaLives. Ili alxutis filmetoj al Jutubo kaj Fejsbuko, kaj parolis (en sia natsia lingvoj) pri kio estas la Barba lingvo. Pli ol 150 homoj partoprenis de cie en la mondo kaj en pli ol 20 lingvoj (jen ludlisto de ciuj filmetoj). Estis paroladoj, konversasioj, xertsoj kaj ordinara homoj montrante la lingvo.

------

Hi hi hi

La pasinti jara grandi komuni projekta okazis en Barbuja. Barbaparolantaj de la tuti monda kuniyis en kampanja nomiti #BarbaLives. Ili alxutis filmetaj al Jutuba kaj Fejsbuka, kaj parolis (en sii natsii lingvaj) pri kio estas la Barbi lingva. Pli ol tsen kindek homaj partoprenis de cie en la monda kaj en pli ol dudek lingvaj (jen ludlista de ciu filmetaj). Estis paroladaj, konversatsiaj, xertsaj kaj ordinari homaj montrante la lingva.

2017-07-22

Ekzemplo por ikolo 2: LA FAMILIO DE MARKO.

Marko: Saluton! Mi nomiyas Marko. Mi estas lernanto kaj sportisto. Nun mi sidas sur seyo kaj lernas. Antaw mi, staras skribotablo. Sur yi kushas lingvolibroj. Ili estas interesaj. En la ćambro estas fotoj de sportistoj kaj foto... de knabino. Ću vi ne demandas, kiu śi estas? Śi nomiyas Anao kaj estas amikino.

Patrićo: Bonan tagon! Mi estas sinjorićo Rapido, la patrićo. Li estas la filićo. Vi ne demandas, kio mi estas: mi estas laboristo en fabriko.

Patrino: Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino kaj mi instruas. Mi laboras ankaw en la domo. Ću vi scias, ke estas multe da laboro en domo?

2017-07-06

Po estas porcio?


<<

Po montras distribuon de kvantoj. Bedawrinde multaj scias nur, ke po iel ćeestas en distribuaj esprimoj, sed necesas ankaw scii, precize kion po signifas, kaj kie en distribua frazo yi troviyu.

Po havas sencon nur rilate al ia nombro aw kvanto. Post po do ćiam devas stari nombrovorto aw alia kvanta esprimo: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj k.s. Iafoje oni subkomprenas la kvanton: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po montras porcion de io, kio estas iel distribuata al pluraj personoj, al pluraj aqoj, al pluraj lokoj aw simile. Al ćiu el la diversaj aferoj apartenas unu porcio. Por ekscii la tutan kvanton, la tutan nombron, necesas multipliki la po-kvanton per ia nombro. Kiu estas tiu nombro, dependas de la kunteksto. Iafoje la nombro aperas en la frazo, alifoje ne:

  • Por miaj kvar infanoj mi aćetis dek du pomojn, kaj al ćiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. 3 pomoj oble 4 = 12 pomoj. Rimarku, ke la rezulto montras pomojn, ne infanojn. Oni multiplikis 3 pomojn per la nombro de la infanoj, sed la rezulto estas nepre 12 pomoj, ne 12 infanoj. La rezulto de ći tia kalkulo rilatas ćiam al tio, kion montras la po-esprimo.
Ktp.

>>


Fonto: http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/rolmontriloj/rolvortetoj/aliaj_rolvortetoj/po.html

bertilow@gmail.com
Ĉi tiu verko estas disponebla laŭ la permesilo
Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita

2017-07-05

Jen Ikolo 2

Malyis!

Mi ne estas konforta kun la unua versio.

1. Mi ne śatas la ch kaj la sh duliteraqojn. Do nun estas :
ĉ -> ć
ŝ -> ś
ĝ -> y
ĥ -> x
ĵ -> q
ŭ -> w

2. Pri la sufikso -ić- de fratićo.
kato
katino
katićo
Sed ćiam kiam oni povas eviti la sukifson, evitu yin.

3. Mi volis śanyi la senson de "li", kaj la aliajn pronomojn, sed tio igis ikolon tro malproksima ol esperanto. Do :
Li -> li (ne plu "hi")
Ŝi -> śi
Kaj uzu la klasikan proponon "ri" por diri "li aw śi"... sed nur se oni nepre bezonas yin. Havi newtran pronomon estas bela ideo, sed tro malkutima por esperanto. Kaj havi la eblon elekti inter tri pronomoj malfaciligas la lingvon.

Yis!


 TIO ESTIS IKOLO 1:
Malyis! Ikolo estas:
1. esperanta dialekteto kiu chiam sekvos la Esperanton
2. provizora modifo de la H skribsistemo: ĉ->ch, ŝ->sh, ĝ->y, ĥ->x, ĵ->q, ŭ->w
3. hiismo (la li-vorto neutriyas), ichismo (patricho kaj katicho), ujismo (Francujo kaj Rusujo)
4. nova interna ideo: lingva diverseco ech por konstruitaj lingvoj, kaj politika eksperimentemo (lotumada kaj likva demokratio, kunhavigo de la ciferaj havaqoj, yenerala mecenateco…)
Nu, ikoli mojosas! Yis! ;-)

2017-06-13

Chu la pasiuloj en Jutub' disvolvigos Esperanton?


<< Chu #EsperantoLives sukcesis?

La pasinta jaro okazis grandan komunan projekton en Esperantujo. Esperantistoj de la tuta mondo kuniyis en kampanjo nomita #EsperantoLives. Ili alshutis filmetojn al Jutubo kaj Fejsbuko, kaj parolis (en siaj naciaj lingvoj) pri kio estas Esperanto. Pli ol 150 homoj partoprenis de chie en la mondo kaj en pli ol 20 lingvojn (jen ludlisto de chiuj filmetoj). Estis paroladoj, konversacioj, shercoj kaj ordinaraj homoj montrante la lingvon.
La ideo venis de la jutubisto Evildea, unu el la plej aktivaj interretaj esperantistoj. Hi pensis ke Esperanto havis reklamproblemon kaj ke nesufichaj da neesperantistoj konas la lingvon.
>>

Sekvo tie: https://teokajlibroj.wordpress.com/2016/12/17/cu-esperantolives-sukcesis/


Vidu ankaw:

La podkasto Movada vidpunkto parolas pri la nova revuo Umujo

<< Umujo estas libera revuo verkita de Telegramaj Esperantistoj: http://goo.gl/oPdEFr
Jen la ligilo de la kanalo: RevuoUmujo >>

Kaj jen la ligilo al la podakasta elsendo pri Umujo:
https://movada-vid.punkto.info/2017/01/09/mvp012-umujo/

Dankegon!!!

Kaj pro tiu interesega podkasto, kaj pro tiu amuzega revuo.