Serchi

2017-07-22

Ekzemplo por ikolo 2: LA FAMILIO DE MARKO.

Marko: Saluton! Mi nomiyas Marko. Mi estas lernanto kaj sportisto. Nun mi sidas sur seyo kaj lernas. Antaw mi, staras skribotablo. Sur yi kushas lingvolibroj. Ili estas interesaj. En la ćambro estas fotoj de sportistoj kaj foto... de knabino. Ću vi ne demandas, kiu śi estas? Śi nomiyas Anao kaj estas amikino.

Patrićo: Bonan tagon! Mi estas sinjorićo Rapido, la patrićo. Li estas la filićo. Vi ne demandas, kio mi estas: mi estas laboristo en fabriko.

Patrino: Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino kaj mi instruas. Mi laboras ankaw en la domo. Ću vi scias, ke estas multe da laboro en domo?

2017-07-06

Po estas porcio?


<<

Po montras distribuon de kvantoj. Bedawrinde multaj scias nur, ke po iel ćeestas en distribuaj esprimoj, sed necesas ankaw scii, precize kion po signifas, kaj kie en distribua frazo yi troviyu.

Po havas sencon nur rilate al ia nombro aw kvanto. Post po do ćiam devas stari nombrovorto aw alia kvanta esprimo: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj k.s. Iafoje oni subkomprenas la kvanton: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po montras porcion de io, kio estas iel distribuata al pluraj personoj, al pluraj aqoj, al pluraj lokoj aw simile. Al ćiu el la diversaj aferoj apartenas unu porcio. Por ekscii la tutan kvanton, la tutan nombron, necesas multipliki la po-kvanton per ia nombro. Kiu estas tiu nombro, dependas de la kunteksto. Iafoje la nombro aperas en la frazo, alifoje ne:

  • Por miaj kvar infanoj mi aćetis dek du pomojn, kaj al ćiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. 3 pomoj oble 4 = 12 pomoj. Rimarku, ke la rezulto montras pomojn, ne infanojn. Oni multiplikis 3 pomojn per la nombro de la infanoj, sed la rezulto estas nepre 12 pomoj, ne 12 infanoj. La rezulto de ći tia kalkulo rilatas ćiam al tio, kion montras la po-esprimo.
Ktp.

>>


Fonto: http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/rolmontriloj/rolvortetoj/aliaj_rolvortetoj/po.html

bertilow@gmail.com
Ĉi tiu verko estas disponebla laŭ la permesilo
Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita

2017-07-05

Jen Ikolo 2

Malyis!

Mi ne estas konforta kun la unua versio.

1. Mi ne śatas la ch kaj la sh duliteraqojn. Do nun estas :
ĉ -> ć
ŝ -> ś
ĝ -> y
ĥ -> x
ĵ -> q
ŭ -> w

2. Pri la sufikso -ić- de fratićo.
kato
katino
katićo
Sed ćiam kiam oni povas eviti la sukifson, evitu yin.

3. Mi volis śanyi la senson de "li", kaj la aliajn pronomojn, sed tio igis ikolon tro malproksima ol esperanto. Do :
Li -> li (ne plu "hi")
Ŝi -> śi
Kaj uzu la klasikan proponon "ri" por diri "li aw śi"... sed nur se oni nepre bezonas yin. Havi newtran pronomon estas bela ideo, sed tro malkutima por esperanto. Kaj havi la eblon elekti inter tri pronomoj malfaciligas la lingvon.

Yis!


 TIO ESTIS IKOLO 1:
Malyis! Ikolo estas:
1. esperanta dialekteto kiu chiam sekvos la Esperanton
2. provizora modifo de la H skribsistemo: ĉ->ch, ŝ->sh, ĝ->y, ĥ->x, ĵ->q, ŭ->w
3. hiismo (la li-vorto neutriyas), ichismo (patricho kaj katicho), ujismo (Francujo kaj Rusujo)
4. nova interna ideo: lingva diverseco ech por konstruitaj lingvoj, kaj politika eksperimentemo (lotumada kaj likva demokratio, kunhavigo de la ciferaj havaqoj, yenerala mecenateco…)
Nu, ikoli mojosas! Yis! ;-)

2017-06-13

Chu la pasiuloj en Jutub' disvolvigos Esperanton?


<< Chu #EsperantoLives sukcesis?

La pasinta jaro okazis grandan komunan projekton en Esperantujo. Esperantistoj de la tuta mondo kuniyis en kampanjo nomita #EsperantoLives. Ili alshutis filmetojn al Jutubo kaj Fejsbuko, kaj parolis (en siaj naciaj lingvoj) pri kio estas Esperanto. Pli ol 150 homoj partoprenis de chie en la mondo kaj en pli ol 20 lingvojn (jen ludlisto de chiuj filmetoj). Estis paroladoj, konversacioj, shercoj kaj ordinaraj homoj montrante la lingvon.
La ideo venis de la jutubisto Evildea, unu el la plej aktivaj interretaj esperantistoj. Hi pensis ke Esperanto havis reklamproblemon kaj ke nesufichaj da neesperantistoj konas la lingvon.
>>

Sekvo tie: https://teokajlibroj.wordpress.com/2016/12/17/cu-esperantolives-sukcesis/


Vidu ankaw:

La podkasto Movada vidpunkto parolas pri la nova revuo Umujo

<< Umujo estas libera revuo verkita de Telegramaj Esperantistoj: http://goo.gl/oPdEFr
Jen la ligilo de la kanalo: RevuoUmujo >>

Kaj jen la ligilo al la podakasta elsendo pri Umujo:
https://movada-vid.punkto.info/2017/01/09/mvp012-umujo/

Dankegon!!!

Kaj pro tiu interesega podkasto, kaj pro tiu amuzega revuo.

2017-06-07

Kongreso de La Monda kaj Ewropa Verdularo


Deklaro de Liverpulo 2017
MONDA MOVADO, KOMUNA VIZIO

La mondon alfrontas zorgigaj kaj danyeraj tendencoj.

Multaj agantoj organizadas kontrawbatali la defiojn chi tiuj tendencoj prezentas.

La Monda Verdularo, agentoj de shanyo, antawenigante dauripovan, justan, pacan kaj demokratan estontecon por la homa civilizacio sur la Tero, aliyis al nenombreblaj bataloj por atingi niajn komunajn valorojn.

Ni promesas kunlabori estonte ech pli forte fari la fundamentajn transformojn kiu necesas por redoni al estontaj generacioj la mondon kian ni kvazaw pruntis de ili. Ekologiaj krizoj, malegaleco kaj konfliktoj kreskas, instigante alvokojn por politika kaj socia shanyo.

Senskrupulaj absolutismaj gvidantoj kaj dekstrismaj politikistoj estas ekspluatantaj chi tiun malkontentecon. Uzante popolismajn rimedojn, ili kulpigas pri preskaw chiuj problemoj la malplimultulojn, malkonsentulojn, la aliajn, precipe migrintojn kaj azilopetantojn.

Por veraj problemoj, kiel la klimatshanyiyo aw rigoraj elspezreduktoj kaj socia divido, gvidantoj kiel la prezidentoj Putin, Trump, Erdogan, Duterte kaj aliaj proponas fikciajn solvojn. Ni Verduloj male – ni provas anstatawigi timon per espero, malamon per kompato, rasismon per respekto por iuj.

[...]Sekvo tie:  http://www.verduloj.org
Fonto: http://www.verduloj.org/GG2017_Deklaro_eo.pdf

2016-10-12

"La Baza Enspezo estas realigebla"

 << La chefa celo kiun oni volas per yia instalo estas tre facile resumebla: garantii la materiajn kondichojn de ekzisto al la tuta loyantaro. Yi estas celo klare kompromitita kun la respublikana koncepto pri libereco (kvankam la plimulto el la filozofiaj pravigoj estis liberalaj, disvastiyas rapide inter katalunaj awtoroj la intereso por pravigi respublikane la Baza Enspezo). Por la respublikismo, la homoj ne estas liberaj se ili ne havas materiajn garantiitajn viv-kondichojn. >>

<< Pro tio la malsamaj proponoj de realigo kaj financado de la Baza Enspezo kiun ni esploris kaj studis en nia laboro eliras el la newtraleco rilate al la imposta sistemo nuntempa; kio, samtempe, ankaw garantias la newtralecon rilate al la nuntempa sistemo de kontribuaj pensioj, de sano kaj de eduko. Tio signifas, ekzemple, ke kiam la kvanto de Baza Enspezo situiyas sub tiuj kontribuaj pensioj, la civitano ricevas, krome, de la publika sistemo la mankantan kvanton. Rimarku ke antawe mi substrekis kontribuajn, char iu ajn alia pensio aw monhelpo kiun ricevos la civitanoj, ne kontribua, kompreneble, estos komprenita en la Baza Enspezo, kaj konsekvence, forigita. >>

http://www.nodo50.org/esperanto/artik39.htm