Serchi

2017-07-22

Ekzemplo por ikolo 2: LA FAMILIO DE MARKO.

Marko: Saluton! Mi nomiyas Marko. Mi estas lernanto kaj sportisto. Nun mi sidas sur seyo kaj lernas. Antaw mi, staras skribotablo. Sur yi kushas lingvolibroj. Ili estas interesaj. En la ćambro estas fotoj de sportistoj kaj foto... de knabino. Ću vi ne demandas, kiu śi estas? Śi nomiyas Anao kaj estas amikino.

Patrićo: Bonan tagon! Mi estas sinjorićo Rapido, la patrićo. Li estas la filićo. Vi ne demandas, kio mi estas: mi estas laboristo en fabriko.

Patrino: Mi ne laboras en fabriko. Mi estas la patrino kaj mi instruas. Mi laboras ankaw en la domo. Ću vi scias, ke estas multe da laboro en domo?

No comments:

Post a Comment