Serchi

2016-10-12

"La Baza Enspezo estas realigebla"

 << La chefa celo kiun oni volas per yia instalo estas tre facile resumebla: garantii la materiajn kondichojn de ekzisto al la tuta loyantaro. Yi estas celo klare kompromitita kun la respublikana koncepto pri libereco (kvankam la plimulto el la filozofiaj pravigoj estis liberalaj, disvastiyas rapide inter katalunaj awtoroj la intereso por pravigi respublikane la Baza Enspezo). Por la respublikismo, la homoj ne estas liberaj se ili ne havas materiajn garantiitajn viv-kondichojn. >>

<< Pro tio la malsamaj proponoj de realigo kaj financado de la Baza Enspezo kiun ni esploris kaj studis en nia laboro eliras el la newtraleco rilate al la imposta sistemo nuntempa; kio, samtempe, ankaw garantias la newtralecon rilate al la nuntempa sistemo de kontribuaj pensioj, de sano kaj de eduko. Tio signifas, ekzemple, ke kiam la kvanto de Baza Enspezo situiyas sub tiuj kontribuaj pensioj, la civitano ricevas, krome, de la publika sistemo la mankantan kvanton. Rimarku ke antawe mi substrekis kontribuajn, char iu ajn alia pensio aw monhelpo kiun ricevos la civitanoj, ne kontribua, kompreneble, estos komprenita en la Baza Enspezo, kaj konsekvence, forigita. >>

http://www.nodo50.org/esperanto/artik39.htm


No comments:

Post a Comment