Serchi

2011-06-23

Yenerala Publika Permesilo de GNU

Jena estas traduko neoficiala de la Yenerala Publika Permesilo (GPL) de GNU en Esperanton. Yi ne estis eldonita de la Fondaqo pri Libera Programaro kaj ne lawleye esprimas la kondichojn de distribuado por programoj, kiuj uzas la GPL-on de GNU; la originala anglalingva teksto estas la sola, kiu validas por tio. Ni tamen esperas, ke la jena traduko helpos, ke Esperantistoj atingu pli bonan komprenon de la GPL de GNU.

Eldono 3-a, junio 29-a en 2007
Kopirajto © 2007 Fondaqo pri Libera Programaro.
Chiu rajtas kopii kaj distribui neshanyitajn kopiojn de chi tiu permesilo, sed shanyi yin oni ne rajtas.


Antawparolo

La Yenerala Publika Permesilo de GNU estas libera, kopilefta permesilo por programoj kaj aliaj specoj da verkoj.

La permesiloj por la plejparto da programoj kaj aliaj praktikaj verkoj estas destinataj malpermesi, ke oni kunhavigu aw shanyu la verkojn. Kontrawe oni intencas, ke la Yenerala Publika Permesilo de GNU garantiu onian liberon shanyi kaj kunhavigi chiujn variaqojn de programo--certigi, ke yi restas libera por la tuto de ties uzantoj. Ni, la Fondaqo pri Libera Programaro, uzas la Yeneralan Publikan Permesilon de GNU por la plejparto da nia programaro; yi ankaw aplikiyas por chian alian verkon eldonitan tian de la verkisto. Vi ankaw povas apliki al viaj programoj yin.

Kiam ni priparolas liberan programaron ni priparolas anstataw prezon liberon. Niaj Yeneralaj Publikaj Permesiloj estas destinataj por certigi, ke vi havu la liberon distribui liberajn programojn (kaj lawvole vendi ilin), ke vi povu atingi fontotekston, ke vi povu shanyi la programon aw uzi erojn da yi en novaj programoj, kaj ke vi sciu ke vi rajtas fari tiajn.

Por protekti viajn rajtojn ni devas malebligi, ke aliaj negu al vi chi tiujn rajtojn aw demandu al vi cedi ilin. Tial vi havus devon se vi distribuus ekzemplerojn de la programo aw modifus yin: la devo respekti la rajtojn de aliaj.

Ekzemple se vi distribuus ekzemplerojn de tia programo, chu senpage, chu page vi devas doni al la atingantoj la samajn liberojn, kiujn vi atingis. Vi devas certigi, ke tiuj ankaw povas atingi la fontotekston. Kaj vi devas montri al ili chi tiujn kondichojn, por ke ili sciu siajn rajtojn.Disvolvantaj, kiuj utiligas la GPL-on de GNU protektas viajn rajtojn per du pashoj: (1) asertas kopirajton de la programo, kaj (2) proponas al vi chi tiun permesilon, donante al vi leyajn rajtojn por kopii, distribui kaj/aw modifi yin.

Pro la protektado de la disvolvantoj kaj verkistoj, la permesilo klarigas, ke ne ekzistas garantio por la libera programo. Pro kaj la uzanto kaj la verkisto, la permesilo devigas, ke oni marku modifitajn variaqojn shanyitajn por ke oni ne kulpigu por la problemoj de chi tiu variaqo verkistojn de aliaj variaqoj.

Iuj disponaqoj estas destinitaj por negi al uzantoj la rajton instali aw plenumigi la variaqojn de la programoj ene de ili malgraw tio, ke la faristo povis. Tio estas fundamente nekongrua kun la celo de protektado de la rajtoj de uzantoj shanyi la programon. La sistema modelo de tia misuzo okazas en la kampo de produktaqoj por individua uzado, kiu estas yuste tie, kie yi estas la plej malaprobinda. Tial ni destinis chi tiun eldonon de la permesilo por malpermesi tion por tiuj produktaqoj. Se tiaj problemoj abunde okazos en aliaj kampoj, ni pretas etendi la kondichon en estontecaj eldonoj de la permesilo, lawbezone por protekti la liberon de uzantoj.

Fine patentoj programaj estas dawra minaco al chiu programo. Shtatoj ne permesu patentojn limigi la disvolvadon kaj uzadon de programoj en chiucelaj komputiloj, sed en aliaj okazoj ni volas eviti la specialan danyeron, kiu patentoj al libera programo povus efektive malliberigi yin. Por preventi tion, la permesilo certigas, ke patentoj ne uziyu malliberigi programon.

[...]

El http://zooplah.farvista.net/eo/programado/gpl3.html

No comments:

Post a Comment